Nezaradené

Všetky moje časti

O čom to je Toto nie som ja… niekedy sa nespoznávam…Poznáte ten pocit, keď v určitých situáciách nad vami prebral ako keby kontrolu niekto iný?Máte pocit zmätenosti a nerozumiete ako je to možné?Možno sa aj preľaknete či ste normálny/a. Či to je normálne.A možno nemáte rád/a na sebe niektorú časť, ktorá sa správa tak, ako […]

Prečo nám niečo bráni vedieť čo chceme dosiahnuť?

Pretože odpoveď by možno znamenala urobiť zmenu, z ktorej máme strach, dostáva nás do neistoty, čo bude, keď napríklad opustíme doterajšiu prácu. Alebo nám naskočí obava z rozhodnutia a jeho definitívnosti, keď si povieme, že sa chceme rozísť. Strach zo samoty nás môže naľakať. Zahltí nás pocit, čo všetko by sme museli opustiť, zvládnuť, naučiť […]

Nevedieť čo chcem je ľudské. Vedieť čo chcem je prvý krok.

Niektorí ľudia prichádzajú s tým, že sú nešťastní… Nespokojní so svojim životom, prácou. Ale v rovnakej chvíli dodávajú: Neviem, čo chcem inak. Netuším, čo by sa malo zmeniť. Neviem, čo chcem namiesto toho. Cítim akoby ma niečo držalo a nechcelo pustiť ďalej. Len viem, že takto to už ďalej nechcem. Požiadavka býva nejasná: Chcem, aby […]

Prejsť na začiatok