fbpx

Zahlcuje vás operatíva, naliehavé, neočakávané veci a vy sa potrebujete sústrediť na „to hlavné“?

Spoločne dôjdeme ku konkrétnemu výsledku
prinášajúcemu hodnotu

Čo potrebujete dosiahnuť?

  • Potrebujete rýchlejšie a s menšou námahou dosiahnuť želané výsledky, zvýšiť svoj výkon?
  • Nechcete už ďalej veci odkladať a tlačiť pred sebou?
  • Ste síce nespokojný, ale niečo vám bráni opustiť zabehané a vykročiť do neistého?
  • Nedokážete využiť vaše prednosti pri pohovore, rozhovore, prezentácii, vedení ľudí, v práci, v škole?
  • Nedarí sa vám ako manažérovi presadiť vec v snahe príliš vyhovieť vašim ľuďom, aby ste si ich „nepohnevali“ alebo nestratili ich?
  • Potrebujete vedieť ako urobiť (aj eticky) náročné rozhodnutie (napr. výpoveď, preradenie, zníženie platu…) a ako ho odkomunikovať, aby bolo prijaté?
  • Nechcete už konať, preberať zodpovednosť a rozhodovanie za vašich podriadených?

Čo môžete dosiahnuť?

zbaviť sa nespokojnosti
a uskutočniť
žiaducu zmenu

ušetriť čas
pre
dôležité veci

získať odolnosť voči prenosu zodpovednosti a manipuláciám vedených ľudí

pripraviť samostatne zmýšľajúcich pracovníkov a sebariadiaci tím

zlepšiť svoje
(nielen) manažérske zručnosti

znížiť mieru
stresu, neistoty,
ohrozenia

nahradiť zakorenené
zväzujúce návyky
užitočnými

Dohodnite si prvé nezáväzné a bezplatné stretnutie

Prejsť na začiatok