fbpx
Moc vlastného rozhodnutia

Nevieš alebo nemôžeš sa rozhodnúť? Berie Ti to energiu, čo by si rád dal inam?

Každému človeku hovorím, že on sám má v sebe všetky potrebné sily a zdroje, aby dokázal vyriešiť svoj problém, zlepšovať seba, svoje zdravie alebo utvárať svoj lepší budúci život (samozrejme v rámci svojich možností).

Len nedávno prišiel za mnou klient, lebo sa nevedel rozhodnúť.

Vôbec nešlo o nič jednoduché. Radil sa predtým aj s inými známymi. Sám sa už k jednej strane prikláňal viac, ale to mu nepomáhalo urobiť konečné rozhodnutie. Okrem toho, tlačenie rozhodnutia pred sebou, mu uberalo energiu. Myseľ sa k tomu opakovane vracala a primálo dovoľovala zameriavať sa aj na iné dôležité veci. A bol tu ešte aj časový tlak – rozhodnúť sa do 3 dní.

Poznáš to? Prišiel s tým, čo mu na to poviem.

V duchu som si síce premietla, čo by som ja urobila na jeho mieste, čo by asi prirodzene tak urobil každý. Moja reakcia však bola, že je určite fajn, keď sa pýtal alebo vypočul si názor iných ako by to urobili oni. A je aj fajn, keď si z toho niečo zobral pre seba alebo naopak vymedzil sa, že tak takto určite nie. Aj to nás približuje k nášmu rozhodnutiu.

Čo som mu však povedala ďalej bolo, že ideálne je, keď jeho rozhodnutie bude vyvierať z neho samého, z toho ako on to cíti. Krátko na to sme použili Mindscaping – účinný postup, ktorý som popisovala v minulom príspevku, slúžiaci aj na rozhodnutie sa. Klient sa ponoril sám do seba, prešiel jednotlivými krokmi, a rozhodnutie bolo na svete a s ním ešte „bonus“ – uľavilo sa mu a usmieval sa.

Výsledkom jeho rozhodovania bola možnosť, ktorá mňa samú prekvapila a asi aj jeho okolie. Keď tieto riadky píšem, pripomenulo mi to rozprávku bratov Grimmovcov Sedliakova múdra dcéra, ktorá dostane od kráľa hádanku: „Príď za mnou ani oblečená ani nahá, ani vozmo ani koňmo, ani cez deň ani v noci, s darom ani bez neho.“ Ak sa jej podarí uhádnuť hádanku, kráľ nielenže prepustí jej otca z väzenia ale si ju aj zoberie za ženu.

To, ako sa sedliakova múdra dcéra ukázala, vyriešiac hádanku na sto percent, bolo pre mňa ako dieťa a určite aj pre okolitých ľudí priamo v rozprávke, veľkým prekvapením, napr. to, že bola zahalená v rybárskej sieti.

A o tom to je!

Rozhodnúť sa v sebe, bez ohľadu na to, čo si pomyslí a ako zareaguje okolie. Že my vnímame, že by bolo pre neho lepšie rozhodnúť sa inak? Je to jeho vlastné subjektívne rozhodnutie, bez ohľadu na to ako objektívne vhodnejšie by sa mohlo pre neho iným zdať.

A aké z toho plynú výhody? Človek je sám zapálený ho vykonať a vie obvykle aj ako na to. Nikto ho nemusí o tom presviedčať. Prišiel si na to sám, čo vie veľmi posilniť. Rozhodol sa podľa vlastných hodnôt, princípov a možných následkov. Z jeho vykonania môže mať radosť alebo iné príjemné pocity.

A ak to nedopadne…,môže viniť len sám seba. Na nikoho sa nemôže hnevať, nikoho obviňovať a cítiť od neho pocit krivdy, nenarúša si vzťah.Nehovoriac o tom, že (aj nevyžiadané) rady vedia v človeku vyvolať pocit nepochopenia a nevcítenia sa do neho samotného.

Áno, možno si hovoríš – ale znáša aj možné nepriaznivé následky – keby mňa bol poslúchol…A rovnako – o tom to je! Znáša ich on, pamätá si ich naveky, nesie plnú váhu. On je aj ten, kto môže ihneď robiť korekcie.Dnes už viem aj výsledok. Rozhodol sa z jeho pohľadu správne a mal z toho veľkú radosť znásobenú ďalšími príjemne prekvapivými reakciami od zapojených ľudí.

A možno si hovoríš, že sa mohol rozhodnúť aj sám. Áno, súhlasím s tebou. Keď by to vedel a mohol, urobil by to a nemusel ísť za mnou.

Keď aj ty sa potrebuješ rozhodnúť a z akéhokoľvek dôvodu ti to nejde, rada ťa prevediem tvojim rozhodovaním. Cesta aj rozhodnutie bude len tvoje a tým môžeš posilniť moc nad svojim životom, ktorú máš v rukách ty. Môže ti odľahnúť a odteraz sa zamerať na iné potrebné i radostné veci v tvojom živote.

Moc vlastného rozhodnutia
Prejsť na začiatok